Xathrid Gorgon

Опубликовано: 18.07.2012
http://mtg.summoning.ru/cards/XathridGorgon.shtml