Приглашения по рейтингу

Опубликовано: 08.06.2011

Игроки, вошедшие в топ-75 по DCI-рейтингу (Total), получают приглашения на Национальный чемпионат. В этом году приглашения получили:

 

1 Igor Gorbunov 2042 26 Alexander Apushkin
1940 50 Artem Pavlov 1913
2 Alexey Golovin
2021
27 Aleksey Burik
1937
52 Alexander Igoshin
1912
3 Marat Asanov
2017 27 Simen Korzunov
1937 53 Sergey Skrynnikov
1911
4 Kirill Trushin
2010
29 Maksim Lisovsky
1933
54 Alexey Osipov
1908
5 Alexey Isupov
1993 30 Denis Borokshonov
1927 55 Dmitry Gorbatov
1907
6 Konstantin Pusanov
1990
31 Denis Andrejchikov
1925
55 Alexander Markov
1907
7 Andrew Chihun
1977 31 Vitaliy Maksimov
1925 57 Andrey Kovalevskiy
1906
8 Tzarev Andrey
1975
33 Vadim Gorin
1923
57 Dmitry Usov
1906
9 Artem Kuhtin
1974 34 Evgeniy Karleev
1921 59 Konstantin Postika
1905
10 Alexandr Nefyodov
1970
35 Egor Alasheev
1920
60 Alexey Suhih
1904
10 Alexey Skuralov
1970
35 Artemiy Kosarev
1920 61 Eugene Nefedov
1903
12 Ivan Aristov
1969
37 Maxim Apletalin
1919
61 Alexey Romanchuk
1903
13 Vitaliy Freedman
1968 37 Pavel Trenogin
1919 63 Alexander Ivanov
1902
14 Pavel Shmelev
1960
39 Igor Vodopyanov
1918
63 Alexander Kuklin
1902
15 Dmitry Moiseev
1957 40 Boris Aristov
1917 63 Roman Kuznecov
1902
15 Dmitry Nikitin
1957
41 Artem Kuznecov
1916
63 Andrey Mikhailov
1902
15 Alexander Privalov
1957 42 Anton Kotov
1915 63 Anton Nikolaev
1902
18 Vlad Belonogov
1955
42 Aleksandr Levshenkov
1915
68 Daniil Prudnikov
1901
19 Eldar Tagi-Zade
1952
44 Dmitriy Butakov
1914 69 Grigory Balev
1900
20 Ruslan Neyla
1951
44 Konstantin Chizhikov
1914
69 Alexander Samorodov
1900
21 Mikhail Stroev
1950 44 Igor Kaschihin
1914 71 Vladimir Ivannokov
1899
22 Mihail Glushankov
1949
44 Efim Kashapov
1914
71 Dmitry Levitskiy
1899
23 Roman Gavrikov
1948 44 Vladimir Mishustin
1914 71 Alexei Shashov
1899
24 Yuriy Danishevskiy
1947
44 Serge Tonkih
1914
74 Sergey Freedman
1898
25 Nickolai Kabanov
1944
50 Erdem Namzhilov
1913 75 Albert Khalitov
1897